17.6.09

patriot act

Riigikogus võeti esmaspäeval vastu seadus, mis hõlbustab "vaikiva ajastu" sisseseadmist, kui mõnel valitsusel see soov peaks olema.
üks kõige ähvardavam nüanss peitub nt §238 muutmises; seni on selle sõnastus selline: "Paljusid inimesi hõlmava korratuse organiseerimise eest, kui sellega on kaasnenud rüüstamine, purustamine, süütamine või muu selline tegevus, - karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega." uus sõnastus on selline (teen tolle nüansimuutuse paksuks): "(1) Palju inimesi hõlmava korratuse organiseerimise või ettevalmistamise või sellises korratuses osalemisele üleskutsumise eest, millega võib kaasneda rüüstamine, purustamine, süütamine või muu selline tegevus, – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui sellega on kaasnenud rüüstamine, purustamine, süütamine või muu selline tegevus, – karistatakse kolme- kuni kaheksa-aastase vangistusega."
selle kohaselt võiks tekkida nt olukord, kus kohus tõlgendab Kristina Normani kuldsõduri-aktsiooni viieaastast vanglat vääriva kuriteona - kõik sõltub kohtu tõlgendusest, ja seesuguseks tõlgenduseks on aken lahti tehtud.
eks neid kahtlasi kohti on veelgi, nt senisest redaktsioonist puudunud ja nüüd lisatud "valeandmete levitamine eesmärgiga kahjustada Eesti Vabariigi iseseisvust ja sõltumatust või territoriaalset terviklikkust, kui sellega kaasnes oht avalikule korrale" on samuti kummist tõlgendusruumiga klausel, aga eks igaüks võib huvi korral ise seaduste võrdlemisega tegelda.
lisaks ka erakorralise olukorra seaduse muutmine, mis hõlbustab sõjaväe kasutamist meeleavalduste vastu. Päevalehes kirjutab Krister Paris lausa "Eesti demokraatia mustast esmaspäevast".

on tekkinud üleskutse, et inimesed kirjutaksid presidendile, et ta jätaks selle seaduse välja kuulutamata. üleskutse on alguse saanud Oudekki Loonelt ja sellel on Facebookis tekkinud ka oma kogukond. seaduse tekst ise on leitav siit (lingi "Viimane tekst" alt), Riigikogu stenogrammist aga võib lugeda Indrek Saare vastulauset seaduseelnõule.
võib-olla kõik see ongi pisut ülepaisutatud, aga JOKK-kultuuri taustal on need seadused ometi üsna pahaendelised. parem karta kui kahetseda.

18. juuni. vt ka Indrek Saare artiklit ning Enn Tarto arvamust.

siin aga Minneapolise mehed Muja Messiah ja I Self Devine möödunud aasta looga "Patriot Act":

Kommentaare ei ole: