26.8.16

Mõistatus

Margus Ott rääkis täna Utoopia vestlusel oma lapsepõlve-epifaaniast: ta kõndis toas ringi ja mõtles mõtet „ma olen juba 4-aastane” - tähenduses, et juba nii kaua on elatud, elu on peaaegu juba läbi. Se oli hetk, kui ta sai aru oma olemise ajalisusest, aega piiritletusest (kui ma nüüd õigesti aru saan).
Selliseid fundamentaalseid lapsepõlve-epifaaniaid olen mujalgi kohanud kirjeldatavat: Kõiv räägib „Kolme tamme” lõpus äratundmisest, et „ainult mina olen” ja teised pelgalt on, mitte keegi pole temalt tema olemiseks luba küsinud (just nii ta selle sõnastab); Kaplinski on kirjeldanud, kuidas talle ükskord lapsena jõudis kohale, et „ma olen mina”.
Mul seda minuks-oleku epifaaniat ühe selge hetkena pole meeles, kuigi mäletan end imestavat küll selle üle, et mind on ainult üks ja et ma olen ainus, kes saab tunda seda, mida ma tunnen. Aga üks teine välgusarnase taipamise hetk on küll meeles. Ma küsisin ükskord emalt, et mis siis inimesest saab, kui inimene ära sureb, ja ema vastas midagi nii, et „siis ei ole midagi, siis on tühjus” - ja mul jooksid otsad järsku kokku: see, et inimene on surnud, on seesama, et inimest ei ole enam olemas. Et surnud-olek polegi mingi olek, surm pole sündmus inimese elus, vaid see on inimese puudumine, igasuguse sündmuse võimalikkuse puudumine. Ja ma sain alles siis aru, et ma ei näe oma surnud vanaisa enam mitte kunagi.
Muidugi oleks ema võinud vastata ka (kui tal oleks teistsugune maailmavaade), et siis on igavik või mingi teispoolne olemine või ümbersünd – aga tegelikult vahet polnud, sest see polnudki see, mida ma küsisin. Oluline oli just see, et inimest ei ole pärast surma enam siin ja et elusolekul on piir. Selleni ma oma mäletamist mööda tollal veel ei jõudnud, et see puudutab ju ka mind, ka minu olemine lõpeb ükskord. Ja kui ma järele mõtlen, pole see mulle vist selle iseenda lõplikkuse juures väga sügavalt oluline küsimus – mind ängistab oma surelikkuse juures mitte see, et mind siis enam pole, et ma olen vaid ajutine, vaid see, et mind jäädakse leinama, tuntakse minu puudumise pärast valu. Ja siis veel miski, mis pole äng, vaid mõistatus, ja mis seisneb milleski sellises, et kas on võimalik sellest lõplikkusest (mis on ju teatav raamistatus, piiritletus, seega eeldamisi mingi struktuuriga ja reeglitega asi) „välja arvutada” õiged otsused, õige elamisviis, milles see seisneb, või on see „õigsus” puhta sattumusliku harjumuse küsimus. Kas õige oleks olla võimalikult vähe segav tegur maailma kulgemises ja põhjustada võimalikult vähe kannatusi või oleks õigem toda kulgemist just nimelt nihutada püüda, sest isevool viib kurjuse ja kannatusteni; ja kui, siis mis aspektist nihutada? Kas ma olen hea inimene – ilmselgelt mitte, mitte läbinisti hea, aja jooksul üha vähem hea (üks mu täiskasvanuea alguse sisemisi hämminguid: ma polegi päris hea inimene) – ja kui mitte, siis kas see on paratamatu või olen ma selle eest vastutav? Segane värk, aga jah, see on mõistatus, et kas see lõplikkus, mis on mulle osaks antud, toob kaasa mingi vastutuse, ja kui, siis mille ees, kelle ees? See tuleb vist mingist sellisest tajust, et see surelikkus on minu isiklik surelikkus, see eeldab mingit seotust, minu ja mu elu kui mingi lõpetatud ja struktureeritud – mis asja? no mingi terviku – tähenduslikku suhestatust. Mulle meeldib see Õnnepalu „Mõõdu” lõpus öeldud kreedo: elada on jätta oma väike särav mürk kätte, mis su tappis. Aga see kõlab vahel ka ikkagi kuidagi liiga paatoslikult, tõde ei tohiks olla paatoslik, vaid öeldav möödaminnes suusoojaks (ja kui pagana paatoslikult jälle seegi kõlab).
Ja kui nüüd mõelda, et ehk ongi olemas mingi teispoolne järg või ümbersünnid või mingi vaimumaailm, siis muidugi, see võiks seda pilti avardada, aga mul on ikkagi tunne, et nad ei annaks vastust sellele mõistatusele. See oleks umbes nii, et mul on kujutlus, et ma olen agnostiline selle suhtes, kas Ameerika on olemas, ja siis ma olengi Ameerikas ega kahtle selles enam, maakera teisel poolel tõesti on selline maa olemas – aga see ei seletaks ära seda mõistatust, milleks need mandrid olemas on, milleks on vahemaad nende vahel, oleks vaid lisatehe mõistatuses, mõistatuse laienenud ruum.
Üldistades võib öelda, et see on agnostiline eetiline müstitsism, mida mu mõistatus kehastab. No ja siis? Otsekui aitaks see nimetamine mul märksõnade järgi otsida teaduskirjandust oma mõistatuse lahendamiseks. Vaid elades, elu jooksul, kui tahes kaugele teispoolsusse see ka ei ulatuks (sest ulatus, see tähendab lõplikkus tal on) saan ma vastuse. Kui saan. Kui polegi see mõistatus elamise ase ise, pesa, teokarp, millest väljaspool on tühjus, eimiski.

(Tegelikult ma ju tean vastust. Mõistatus on kookon, kus vastus liblikaks areneb.)

21.8.16

Päevikust - 19.-23. august 1991

25 aastat tagasi olin ma 15-aastane. Pidasin tollal päevikut, mis küll on tagantjärele lugedes igavavõitu, sest see pole tunnete ja üleelamiste päevik, vaid pigem registreeris lihtsalt tegemisi ja käimisi ja mõtteid. Kui 1991. aasta augustis algas Moskvas putš, siis hakkasin 19. augusti õhtul üles märkima olulisemaid asju, mis raadiost öeldi. Öösel võttis valve üle ema, nii et osa neist ülestähendustest on tema tehtud. Olid ärevad päevad, sest mööda Eestit liikusid suured sõjaväekolonnid, millest ei teadnud, mida oodata - sellepärast oligi keegi kogu aeg raadiovalves. Tagantjärele huvitav lugeda kas või ses mõttes, et kuidas see aktuaalsel hetkel raadiot kuulates tundus.*

19. VIII
Terve öö nägin unes, et oleme väike kamp, kes sõjas sakslaste vastu võitles.Lasin Hitleri maha. Siis luurasime ronge, mis olid küll vene väljanägemisega, aga tegelikult olid seal sakslased.
Aga öösel on Moskvas riigipööre toimunud. Gorbatšovi „tervisliku seisundi tõttu” on asepresident Janajev võtnud endale presidendi ülesanded ja välja kuulutanud erakorralise olukorra 6 kuuks, kõrgeimaks võimuorganiks sai Erakorralise Seisukorra Riiklik Komitee, kuhu kuuluvad Janajev, Pavlov [peaminister], Jazov [kaitseminister], Krjutškov [KGB juht], Pugo [siseminister] jt. NL ÜN [Ülemnõukogu] pole ilmselt asjaga nõus. Riigipööre on tehtud vastu 20. augustit, mis on liidulepingu kehtimahakkamise päev [vt https://et.wikipedia.org/wiki/Suver%C3%A4%C3%A4nsete_Riikide_Liit]. ESRK ei tunnista liidulepingut, aga ÜN ütleb, et see kehtib. Moskva ÜN hoone on tankidest ümber piiratud, õhtul algab tormijooks. Moskvas toimuvad stiihilised miitingud. Venemaa [st Jeltsini juhitud Vene liiduvabariik] ja Ukraina on teatanud oma allumatusest erakorralisele seisukorrale. Ostankino [teletorn] on uue võimu käes, KTV [Kesktelevisioon] II programm ei tööta. Tallinna lennuväljakule on saabunud mitu lennukit [hiljem parandatud: lennuk] dessantlastega. Sadam on suletud.
Riias esimene ohver. Moskvas OMON-i [miilitsa eriüksused] tankid Jeltsini poole. Luhamaal 90 tanketti, 15-20 transportööri, väga rahumeelsed. 20.00, 12 km pikkune kolonn. Tõusis dollar, Saksa mark langes, langesid aktsiad, nafta tõusis. Gorbatšov mitte Krimmis, vaid Moskva läh. Luhama 107 soomusmasinat, 50 veoautot. Eestis palju sõjaväge: õppused.
[20. VIII] 00.30 [sõjaväekolonn] Savernas. Leedu leping Venega. Streik Vorkuta kaevandustes. Jeltsinit toetavad 12 dessantlaste autot Tuulast. Iraak toetab pööret, samuti Aserbaidžaan. Rootsi valmis vastu võtma 10 000 pagulast esialgu. Jeltsin nõuab komitee areteerimist. Käsk Jeltsini areteerimiseks, sõdurid keeldusid. 2 diviisi Jeltsini poolel, Vene ÜN hoonet kaitsevad tankid ja sõjaväelased. Läti parlamendi lähedal automaadilasud. Sõjaväekolonn hargnes Võrus Pärnu ja Tartu poole, osad masinad kraavis. Rünnak raadiole ja TV-le plaanitud 4 ja 6 vahel. 606 290 [ilmselt mingi telefoninumbril, mille kaudu said inimesed raadiole infot saata]. Ei ilmu „Moskovskie novosti”, „Argumentu i faktõ”, ilmuvad „Pravda”, „Trud” ja „Krasnaja zvezda”, ei ilmu „Izvestija”. Leningradi OMON ja siseväed alluvad Leningradi linnavalitsusele, Leningradis ei kehti tsensuur. Vägede sõit 40 km/h. Bush ei tunnista pööret. Prantsusmaa peatas toiduabi, nagu kavatseb kogu Lääs. Palestiina toetab pööret. Kanada külmutas abi ja ei tunnusta uut võimu. Tallinna lennujaamast dessantlased ära viidud, uusi lennukeid ei tule. [Hardo] Aasmäe: riigipöörajad on fantaasiavaesed. Raadio ja TV ümber inimesi palju. Sadam on avatud. Uuel võimul ei lähe kõik sujuvalt, näiteks pressikonverents läks kärbeteta TV-s. Riias TV sõjaväe käes, raadio töötab. Infopimedus suur: Leningradis inimesed ei taibanud, miks tankid tänavail: kas äkki filmivõtted? Üks inglane ajas „Mercedese” tee ette. Läbi Põlva 88 soomusmasinat ja 47 autot Tartu poole, peaks olema juba Tartus.
2.30 Riia raadio vaikis, retranslatsioonijaam hõivati, raadiomaja vaba. Moldaavia ei tunnista uut võimu. 2.40 sõjaväekolonn möödus Tartust, pikkus Tartust Savernani. Hispaania külmutab krediidi NL-le, vaatab üle sõpruslepingu. Janajevi kiri Saksamaale: Saksamaalt tulevad väed ära endise graafiku järgi. Kuuba emigrandid kardavad [mida?]. Tartu poole tulnud kolonnist Kanepisse jäänud 20 tanki ja 12 autot: Valgjärve [telemast]? RR [Rahvarinne] korraldab 16.00 Vabaduse väljakul miitingu. Riias rahulik. USA-s mõned kahtlused, kas pööre pole mitte Gorbatšovi enda poolt korraldatud. Moskva ehitab barrikaade, autodest, trollidest, kolast, miilitsaputkadest. ÜN juures mitu tuhat inimest, 7-10 tanki, 15-20 masinat, Moskva oblasti OMON-lased täies relvis täidavad käsku, sest oblast allub Vene siseministeeriumile, kuulavad „Vabadust”. Valmistatakse süütepudeleid. Ummikud. Punasele väljakule kedagi ei lasta. Venemaal töötavad raadioamatöörid. 3.45 – 83 masinat ja 47 autot Tartust möödunud. Vilniuses hõivati taksopark. Janajevi kiri D. Hurdile [Briti välisminister]. Hiina ütles, et asi on NL siseasi. USA kutsub oma kodanikke mitte sõitma NL-i.
[siitmaalt ema kirjutatud:]
5.00 teated
Sõjakolonn Puurmani kohal, 9 km pikk. Ilmus Molodjož Estonii.
Jeltsinit kaitstakse Moskvas, teismelised langevarjurid, 6 tanki. P-72 tankid laetud lahingumoonaga, politsei kaitseb.
Mõni tuhat inimest Venemaa parlamendi juures. Saadikud ei välju, varunud toitu. Side Jeltsiniga.
Me ei tea sõjakolonni ülesannet, kolonn Paide kohal.
6.00 Öövel:
Palve transpordivalvele, ehk on vahendeid raadiomaja juurde saata, rasket transporti.
Kolonn liigub, on Mäo kolmnurgal. Liigutakse mitmes grupis. Kui sõjaväekolonn jõuab Tallinnasse, peaks tele- ja raadiomaja olema ummistatud raske transpordiga.
6.00 teated
Moskvas kaitsti tankide ja soomustransp. Ülemn. hoonet.
16.00 Vabaduse väljakul RR miiting. Euroopa Ühendus 1,5 miljardit USA dollarit jääb ilmselt saamata. Ševardnadze [NL välisminister]: NL on kodusõja lävel. Gorbatšov peaks esinema televisioonis.
USA valitsuse avaldus: mõistab hukka võimuhaaramise. Toetame Jeltsini üleskutset taastada Gorb. võim. Taunime survet ja jõudu. Oleme jõu kasut. vastu Balti riikides. Ei toeta maj. abi, kui konstit. vast. tegevus jätkub.
6.30 Kiviloo Enno: Mehed traktoritega raadiomaja ees, kutsuvad: Tulge kõik siia. A. Öövel: inimesed, kes te tahate elada EV, peame vastu pidama 2-3 päeva. Rasketehnikat palutakse.
6.45 ÜN koguneb 10.00, RR kutsub kõiki 16.00 Vabaduse väljakule.
On andmeid mitmete väeüksuste üleminekust Jeltsini kaitsele.
Vilniuse taksopark hõivatud.
Läti raadio hõivatud (5.00), 2 haavatut. Läti telegraaf hõivatud.
6.52 Lennuliiklus plaanipärane. Tbilisi lennuk tulemata. Praamiliikluse ja reisilaevadega on kõik korras.
7.00 ajalehtedes eilne sündmus. Vene liberaaldem.-st „Postimees”: Žirinovski 1920. aastate Saksa natsionalism.
7.15 Viimane tund. Leedu ÜN-s sõjaväelasi vähem. Lätis 5.00 tugev tulistamine, 2 haavatut. Raadio, telegraaf, kaugejaam allutatud. Järva-Jõgeva maakonna piiril kolonn liigub Tallinna suunas.
7.30 Inglise lehed analüüsivad Gorbatšovi tegevust.
Versioonid: Oli nähtud, kuidas läks lennukisse. G. toodi Moskvasse, et alla kirjutaks [võimust loobumisele?], ta ei kirjutanud, viidi Krimmi tagasi.
7.45 Sõjakolonn liigub Tallinna suunas.
9.00
7.45 oli kolonn 60 km kaugusel Tln-st.
9.45 ilmselt jõuavad Tln-sse.
Äsja: 30 km Tln-st, 11 autot, 44 tanki. Mõned tankid kõrvale pöördunud, ei tea kuhu.
„Pravdas” komitee pöördumine rahva poole. Ott Kool: maainimene – talvine toit tema mure. Talv tuleb karm. Välisabile ei saa loota. Pole välistatud öised süütamised, vararikkumised, et sõjaväel oleks võimalik sekkuda.
10.50 kodanikuallumatusest „Postimehe” vahendusel
mitte täita korraldusi
alluda juhul, kui oht elule
dokumentatsioon õigesse kohta
pidage meeles – sõjaväelased on käsutäitjad
tunnussümboliks EV kõikjal
Moskvas langesid naised sõdurite kaela, noored sõdurid puhkesid nutma.
11.00 uudised
9.50 2 km sõjakolonn Tln. piirist, 5 km lennujaamast. 66 tanketi, 40 autot. Polkovnik intervjuud ei anna. Tln. garnisoni esindajat oodatakse. Linnavolikogu andis [sõjaväelastele] üle Jeltsini avalduse. Kolonn seisis 9.50-11.00
Sahhalini, Kamtšatka, Magadani obl. teatasid – lojaalsed uuele võimule.
Sõjaväekolonn liigub Tln. poole Assakul.
[siitsaadik jälle minu märkmed]
11.17 Vene valitsus nõudis NL ÜN esimehelt Lukjanovilt korraldada kohtumine Gorbatšoviga ja teha kindlaks tema tervislik seisukord, saata laiali komitee. Jeltsini ukaas komitee suhtes.
11.30 Sõjaväelastel korraldus sõita Tallinnasse, neil pole mingit infot, Jeltsini ja Sobtšaki [tollane Leningradi linnapea] paberid võtsid neid tõsiseks. Tallinnas jäävad puhkama. Nad ei tea, mis nad peavad tegema. Nad pole häälestatud halvasti. Väed on Eestis ja kes neid enam siit välja saab.
11.45 Ida-Viru Kaitseliit kogub oma mehi. Rootsi Raadio: tel. 784 72 64 (Stockholmis), 784 72 65, 784 72 66, fax 6676283. Ajad ja lained: 21.30 6000 mHz 49 m, 1179 kHz 254 m. 22.30 ULL 49 m. Vaba Euroopa: tel (München) (8 104989) 21 02 2334, 21 02 2326, 21 02 2328 (magn) 296250, 21 02 2326, (uudised) 21023605, fax 21022335, 298713, telex 52 39 04 (Mail to: Ilves).
12.00 RR kutsub üles Vabariiki välja kuulutama. AK erisaade 13.00. Lääne press räägib Gorbatšovist. ÜN arutab riigieelarvet. 18.00 ÜN erinõupidamine. Vaimulik Rein Õunapuu kutsub Jumala juurde. See oleks nõidus, kui paluksime seda, mida ise tahame. „Kes ei julge seista tankide ette, tulge kirikusse.” Lahingumasinaid 70, autosid 40 liiguvad Tallinna poole. Rahvas on osades kohtades kolonni vastas. Tallinna lähistel ummik. Liiguvad Tondile, Koplisse ja „Dvigateli”. Moskvas topiti tankitorud lilli täis. Areteeriti Gratšov, kes olevat kutsunud väeosad Tuulast [Gratšov oli NL õhudessantvägede juhataja, kes algul tõi riigipöörajate käsul Tuula dessantdiviisi Moskvasse, kuid seejärel läks Jeltsini poole üle; areteerimisuudis oli ilmselt ennatlik või ekslik].
12.30 Kolonn jõudnud Tallinnasse. Tallinn-Tartu maantee teekate kohati rikutud. Praami- ja rongiliiklus normaalne.
12.55 TKL koguneb homme. [Töökollektiivide Liit oli Ülo Nugise juhitud ja Rahvarinde n-ö spin-off'ina loodud ettevõtteid koondav poliitiline liikumine.]
13.00 Viljandi maanteelt Tartusse 20 masinat. Sõjaväel Tallinnas mingit käsku pole. ULL 69,26 mHz, see on Tartu lokaalraadio, 400-500 m. Gorbatšov olevat Sevastopolis arestis. Leningradi lähistel suured väeüksused. Leningradi sadama lootsid streigivad. Eesti ÜN-sse on kutsutud ka Kelam ja Tarto. Sõjavägi olevat ütlenud, et said käsu tulla likvideerima loodusõnnetust. Eestis on raadio ja TV puutumata, Lätis-Leedus mitte. Vilniuses rahulik öö, USA mõistab pöörde ametlikult hukka. AK 15, 18, 20, 21.30 ja 23. 16.00 on otseülekanne Vabaduse väljakult.
49,17 m, 31,6 m Ameerika Hääl 18.30, 25,3 m, 31,5 m, 41,4 m, 20.00 41,3 m, 19,4 m, 25,7 m. Vaba Euroopa 21.00, 24.00. Stockholmi kood 8-10-46-8, Soome kood 8-10-358(0)
14.00 Läti parlament vallutatud.
15.00 L. Merele, Saudargasele [Leedu välisminister] ja D. Ivansile [Läti parlamendi aseesimees] on antud õigus moodustada valitsused eksiilis erakorralisel juhul. Tankid pole Leningradi vaatamata käsule sisenenud. Eile oli Keila väeosa lahinguvalmiduses nr 1. Vene A/Ü juhid kohtusid Lukjanoviga. Gorbatšov siiski Krimmis. Lukjanov kahevahel: Ukraina ja Kasahstan on komitee vastu. Moskvas olevat osad sõdurid tankidest lahkunud ja pargipinkidele magama läinud. Viljandi [kohaliku sõjaväeosa] 2 masinat Tartus. Moskvas miiting 10-15 000 inimest. Moskva oblasti tööstusettevõtete üldstreik, 2/3 sõjaväest Jeltsini poolel. Ajalehtede esileheküljel valge laik. Raadio kaitsjaile jagatakse Viimsi farmeri poolt piima.
16.00 RR miiting. Kutsutakse homme streikima.
19.00 Savisaar: Gorbatšov keeldus alla kirjutamast võimust loobumise dokumendile, arreteeriti Moskva lennuväljal koos pere ja kaitsega ja viibib praegu Moskva lähedal suvilas. 115 kHz Moskva raadio.
23.02 võeti vastu otsus Eesti iseseisvuse kohta!!!

21.VIII
19.00 TV oli armee kontrolli all 4.15-19.00 [st sõjavägi piiras sel ajal teletorni], Savisaar ja Rüütel pidasid läbirääkimisi. Jazovi enesetapp. Komitee arreteeritud? Volski helistas Gorbatšovile [Volski oli üks demokraatliku tiiva poliitikuist, ilmselt viitas see nende lähenemisele Gorbatšovile pärast putši]. Vene TV töötab jälle, KTV näitas NL Julgeolekunõukogu pressikonverentsi. I. Silajev [Vene peaminister] sõitis Jaltasse, et tuua Gorbatšov Moskvasse. Prokurör alustas Komitee vastu kriminaalasja.
Sõjavägi on Eestist lahkumas. Täna käisin linnas. Kolooniast [noortevanglast] põgenesid 2 poissi ära, politseinikud ajasid neid püstolitega taga. Raamatukogust tõin Jesseninit.

22.VIII
Käisime emaga tema klassi laudu värvimas. Moskvas oli Gorbatšovi pressikonverents.

23.VIII
Käib vallandamine ja arreteerimine, järjekordne karistusaktsioon, igaüks, kes mingil moel on olnud riigipöörajate poolt. Pihkvast on tellitud 250 000 käerauda, 12 miljoni rubla väärtuses. Aga Vilniusest Tallinnani süüdati õhtul Balti tee lõkked. Gorbatšov on praegu päris üksi, lähim, kellele tal toetuda, on Jeltsin. Venemaal keelati Vene KP [kommunistlik partei].
„Usk ei sünni imest, vaid ime sünnib usust.” - Kesktelevisioon, „Ikoonikunstist”.