11.1.13

ühiste läbielamiste programm

alljärgnev tekst on üks Lev Rubinsteini 1981. aastal kirjutatud kataloog. möödunud aastal leidis see endale omapärase rolli - septembris skandeeriti seda Tbilisis valimiseelsel opositsiooniliste tudengite meeleavaldusel. omaaegne kontseptualistlik tekst sai järsku masside ühishääle kandjaks. mitte kunagi ei või teada, kuidas kunstiline tekst asetub tuleviku kultuurilistesse ja ühiskondlikesse mustritesse. Rubinstein ise kirjutas asjast oma Facebooki kontol, olles küll pisut hämmingus, kuid ilma vastuväideteta. niisiis -

Lev Rubinstein
ÜHISTE LÄBIELAMISTE PROGRAMM
(Ettelugemise ajal antakse käest kätte)

1981

1.
Kas me oleme valmis ühisteks läbielamisteks?

2.
Kui oleme valmis – siis on hästi.

Kui mitte – valmisolek tuleb omal ajal.

3.
Antud hetkel huvitab meid vaid üks – antud hetk, samuti kõik, mis temaga seotud on.

4.
Seotud on antud hetkega, nagu me näeme, palju.

5.
Ühendagem jõupingutused antud hetke täpsemaks tähistamiseks.

6.
Panustagem maksimaalsed jõupingutused antud hetke kontekstis viibijate selgemasse enesefikseerimisse.

7.
Eks anna me ju endale aru, et püüe leida antud hetke rütmi loov tegur on rohkem kui piinarikas protsess?

Kuid ons meil kahju jõudu pingutada?

8.
Tähelepanu!

Järgneb teadaanne.

9.
Tähelepanu!

Autor on meie hulgas.
Autor.

10.
Asjaolu, et Autor on meie hulgas, annab antud hetkele erilise mõtte.

11.
Muuseas, selle asjaolu võib ka tähelepanuta jätta. See ei muuda eriti midagi.

12.
Kuid see, et me viibime antud hetkel just siin ja just sellises koosseisus, on tõesti kaunis.

Ärgem seda unustagem.

13.
Meid liigutab praegu mis tahes väline impulss.

Kuid antud hetkel – milline?

14.
Kõige sagedamini elame me läbi näilisi sündmusi.

Antud hetkel aga – rohkem kui reaalseid.
Kas pole nii?

15.
Mõnikord esitame endale erinevaid küsimusi.

Kuid praegu peatume ühel:
Mis edasi?

16.
Sageli me ei tea, mida neile või teistele küsimustele vastatagi.

Antud hetkel pole vastatagi vaja.

17.
Väga sageli me ei tea, mida üksteisele öeldagi.

Antud hetkel – teame. 

18.
Antud hetkel me vaikime.

Kuid see ei tähenda, et meil pole midagi öelda.

19.
Mõnikord oleme ärevil.

Kuid antud hetkel ei tule see meile meeldegi.

20.
On hetki, kui me ilmselgelt ei tunne ennast hästi.

Kuid mitte antud hetkel.

21.
Sageli, ja isegi väga, ei tea me, mis ja kuidas.

Antud hetkel oleme veendunud, et teame.
Mis siis ikka, tõenäoliselt nii see ongi.

22.
Tähelepanu!

Järgneb rida teadaandeid.

23.
Tähelepanu!

Antud hetke kogu võlu on temas endas.
Autor.

24.
Tähelepanu!

Absoluutselt kõiges
midagi on.
Autor.

25.
Tähelepanu!

Kunstnik on seotud nähtuste maailmaga
ei tea mille kaudu.
Autor.

26.
Tähelepanu!

Inimene, kes ei tea, kuidas toimida,
sarnaneb jumal teab millega.
Autor.

27.
Tähelepanu!

Väsinud teeline ihaldab peavarju.
Autor.

28.
Tähelepanu!

Aastaaegade võim maailma osade üle saab nii ilmseks, et otsekui polekski see enam arutluste objektiks.
Autor.

29.
Tähelepanu!

Kodust lahkudes eeldad ju, et naased.
Autor.

30.
Need teadaanded on suunatud meile.

Nad on meile.
Kes teab, võib-olla ongi nad antud hetke mõisteliseks aluspõhjaks.

31.
See, mis meiega antud hetkel juhtub, kordub vaevalt üldse kunagi.

32.
See, mida me antud hetkel kogeme, allub vaevalt kirjeldusele.

Sest kirjeldada – sedagi raskustega – saab vaid ähmaseid aimdusi toimuva tähendusest.

33.
See, mida me antud hetkel läbi elame, ei saa edasises peegeldumata jääda.

34.
Tähelepanu!

Järgneb teadaanne.

35.
Tähelepanu!

Autor tänab kõiki siiralt osa võtnuid.
Autor.

36.
Me ei tahaks laiali minna.

See on hea.

Kommentaare ei ole: