15.8.14

Programmike

sõnastasin sellise väikse programmi. ma ei tea, kas see on nüüd mingi radikaalanarhism või väikekodanlik eskapism.
1. religioon, parteid ja riik on võimu organiseerimise vahendid
2. võimu saavutamine on üks paremaid viise kaitsta end vastutuse eest, kui ollakse toime pannud või kavatsetakse toime panna kuritegusid
3. seepärast tõmbab võim paratamatult ligi kurjategijaid
4. kui sa kuulud kuritegusid võimaldavasse struktuuri, vastutad sa nende kuritegude eest
5. seepärast ära sea oma identiteeti sõltuvusse ühestki religioossest, parteilisest ega riiklikust identiteedist, sest varem või hiljem pead sa vastutama kuritegude või ebaõigluse eest, mida sinu nimel toime pannakse
6. religiooni asemel kaastunne, partei asemel aus sõprus, riigi asemel kodu

täiendus.
see tekst on spontaanne läbi mõtlemata purtsatus. näiteks "kodu" asemel peaks olema "näoliste kogukond" või "näkkuvaatajate ühiskond". täpsustused ja vaidlustused on nähtavad Facebooki-arutelust:

Kommentaare ei ole: